Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

57 Bài Toán Về Tứ Giác Điều Hòa (Lưu hành nội bộ)

Cuốn sách mới của tác giả mang tên "57 bài toán về tứ giác điều hòa" đã hoàn thành để gửi tặng các thầy cô, các anh đã giúp đỡ tác giả trong quá trình học đội tuyển. Đồng thời cũng là một kỉ niệm năm lớp 10 của tác giả dưới mái trường CHV.
Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018